Previous Home Next

76 Impalila School Boys

Impalila School, Namibia

© Eric Sackler 2005